Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Kontakt

Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
ul. Konarskiego 18A, pokój 184, 44-100 Gliwice
email: RJP4@polsl.pl
telefon: 32 237 16 46, 32 237 13 86


Partnerzy Klastra