Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /lang.php on line 24
O Klastrze - Klaster "Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności"

Notice: Undefined index: lang in /lang.php on line 30

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /lang.php on line 33
Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Notice: Undefined index: lang in /lang.php on line 30

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /lang.php on line 33

Misja klastra:

Celem głównym klastra "Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności" jest zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej. Działalność klastra skupia się na rozwoju technologii podwójnego przeznaczenia oraz technologii obronnych związanych z nowymi systemami uzbrojenia dedykowanymi dla wojsk lądowych oraz bezpieczeństwa państwa.

Obszar działań klastra:

Zadania szczegółowe klastra:Notice: Undefined index: lang in /lang.php on line 30

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /lang.php on line 33

Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
ul. Konarskiego 18A, pokój 184, Gliwice 44-100,
tel.: +48 32 237 13 86, +48 32 237 16 46