Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Misja klastra:

Celem głównym klastra "Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności" jest zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej. Działalność klastra skupia się na rozwoju technologii podwójnego przeznaczenia oraz technologii obronnych związanych z nowymi systemami uzbrojenia dedykowanymi dla wojsk lądowych oraz bezpieczeństwa państwa.

Obszar działań klastra:

Zadania szczegółowe klastra:Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
ul. Konarskiego 18A, pokój 184, Gliwice 44-100,
tel.: +48 32 237 13 86, +48 32 237 16 46