Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Partnerzy Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”
Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
ul. Konarskiego 18A, pokój 184, Gliwice 44-100,
tel.: +48 32 237 13 86, +48 32 237 16 46