Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Gala Klastrów

25 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Gala Klastrów, podczas której dokonano uroczystego wręczenia statusu Krajowego Klastra Kluczowego dziewięciu klastrom.

W trakcie Gali przedstawiono również prezentacje związane z głównymi założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, planowanymi działaniami Ministerstwa Rozwoju związanymi ze wsparciem klastrów w 2017 r., charakterystyką klastrów w Polsce oraz poddziałaniem 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” PO IR.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod adresem: www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-klastry-kluczowe/wydarzenia/


Innowacje dla Sił Zbrojnych RP

31 października 2015 r. upływa termin składania wniosków w II edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Wojskową Akademię Techniczną pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, które zaprezentują innowacyjne projekty na dowolnym etapie realizacji wdrożenia lub gotowe produkty i rozwiązania, możliwe do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP. W kategoriach: „indywidualna”, „przemysł” oraz „nauka” zostaną przyznane nagrody honorowe I, II i III stopnia.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej I3TO pod adresem: http://i3to.wp.mil.pl/pl/46.html


Informacja o działaniach mentoringowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych

W ramach działań RKP dla województwa śląskiego i opolskiego, proponujemy naszym Partnerom (z woj. śląskiego i opolskiego) przystąpienie do działań mentoringowych. Dostęp do bezpłatnej wiedzy nt. składania wniosków o dofinansowanie ze środków programu ramowego Horyzont 2020 możliwy jest po złożeniu deklaracji.

Wypełnioną deklarację proszę podpisać i odesłać na adres czp3@polsl.pl


Deklaracja


Zaproszenie na spotkania brokerskie

Zapraszamy Partnerów klastra do udziału w spotkaniach brokerskich. Szczegóły pod adresem - http://b2bharmo.com/OSTRAVA2015/


Klaster OZTBIO weźmie udział w I Światowym Kongresie Klastrów - Cluster World Congress

W dniach 24-26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów - Cluster World Congress. Hasło przewodnie pierwszej edycji wydarzenia brzmi: „XXI wiek - stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.

Cluster World Congress jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizacja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

W I Światowym Kongresie Klastrów wezmą udział klastry ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, przedstawiciele Komisji Europejskiej, wysocy urzędnicy państwowi, przedstawiciele instytucji rozwojowych i naukowych, przedsiębiorcy oraz wielu światowej sławy ekspertów z zakresu klasteringu.

Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie internetowej: www.clusterworldcongress.com


Powołanie Klastra Technologicznego

W dniu 3 lipca 2014 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej podpisano umowę powołania klastra technologicznego „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. Ze strony Politechniki Śląskiej umowę sygnował JM Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. Koordynatorem i inicjatorem powstania nowo utworzonej platformy współpracy jest Politechnika Śląska.

Poza Politechniką Śląską do klastra przystąpiło dwanaście szkół wyższych, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, a także przedsiębiorstwa i inne jednostki związane z branżą zbrojeniową, łącznie 36 podmiotów.

Celem głównym klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności” jest zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej. Działalność klastra skupiać się będzie na rozwoju technologii podwójnego przeznaczenia oraz technologii obronnych związanych z nowymi systemami uzbrojenia dedykowanymi dla wojsk lądowych oraz bezpieczeństwa państwa.


Partnerzy KlastraKlaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
ul. Konarskiego 18A, pokój 184, Gliwice 44-100,
tel.: +48 32 237 13 86, +48 32 237 16 46