Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

Rodzina Bezzałogowych Platform Lądowych - BPL

PLATFORMA ŚREDNIA (KLASA 800 KG)

Projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności pt.: „Platforma średnia (klasa 800 kg)”. Umowa nr DOBR-BIO4/083/13431/2013

Zgodnie z Założeniami Programu Strategicznego oraz Wyciągiem ze studium wykonalności w ramach projektu opracowane zostaną dwie generacje platformy bazowej oraz technologie systemowe, dające wysoki potencjał wdrożeniowy w innych opracowywanych w kraju projektach platform do wdrożenia na wyposażenie wojska. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. (Lider projektu),
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie,
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
  • Politechnika Warszawska,
  • Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, Politechnika Śląska,
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej WITPiS.

Czas trwania projektu: 23.12.2013r. – 22.08.2023r.

WIPH

WIELOZADANIOWY, INŻYNIERYJNY POJAZD O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

Projekt pt.: „Wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd o napędzie hybrydowym”. Umowa nr PBS1/A6/15/2013.

Celem projektu jest opracowanie postaci konstrukcyjnej oraz wykonanie demonstratora pojazdu inżynieryjnego o napędzie hybrydowym do prac transportowych, inżynieryjnych, a także wykonywania zadań ratownictwa kryzysowego i ewakuacji osób oraz sprzętu w sytuacjach kryzysowych. Pojazd o masie docelowej 5t przeznaczony będzie dla wszystkich użytkowników poruszających się w trudnym terenie, w tym pracowników budownictwa, służb geodezyjnych, straży leśnej, jak również dla służb ratownictwa powodziowego oraz pomocy technicznej. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Śląska (Lider projektu),
  • Obrum Sp. z o.o.,
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Czas trwania projektu: 01.01.2013r. – 31.01.2015r.


Współpraca pomiędzy Partnerami Klastra

Tytuł Projektu

Partnerzy
Czas trwania
Źródło finansowania

Przedsiębiorczość Akademicka na START

ATH, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Częstochowska
2011-09-01 - 2013-08-31
POKL.08.02.01-24-006-10

List intencyjny o utworzeniu Konsorcjum Transportu Szynowego KTS dla realizacji programu wieloletniego Koleją w XXI wieku

AGH, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
22.03.2012
(5lat)

Umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych "Hefajstos"

AGH, Instytut Obróbki Plastycznej, Związek Kuźni Polskich, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, Wielopolska Izba Przemysłowo-Handdlowa, Spółdzielnia Pracy "Arwimont", Kuźnia Jawor SA, Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o., Aesculap Chifa sp. z o.o., PPUH "Intermech" sp. z o.o., Albatros Aluminium sp. z o.o., Zarmen FPA sp. z o.o., SKF Polska SA, Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o. , Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola
08.11.2012 (czas nieokreślony)

Porozumienie stron

AGH, Euro- Centrum Sp. z o.o. Park Naukowo-Technologiczny, Politechnika Śląska
18. 10.2012 (czas nieokreślony)

Umowa o współpracy

AGH, ITEE
21.02.2013 (czas nieokreślony)

Porozumienie dotyczące przystąpienia nowego członka do "Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią"

AGH, Politechnika Śląska, Park Naukowo Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o., Uniwersytet Śląski
15.04.2013

Porozumienie

AGH, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wojskowa Akademia Techniczna
08.07.2013 (czas nieokreślony)

Umowa o ustanowieniu Naukowej Sieci Tematycznej "Metody chronologii bezwzględnej oraz analizy izotopowe w naukach o Ziemi i badaniach Środowiska" GEOCHRON

AGH, Politechnika Śląska, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski
30.07.2013 (czas nieokreślony)

Umowa przystąpienia do konsorcjum (celem konsorcjum: powołanie Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"

AGH, Politechnika Rzeszowska - lider, konsorcjanci: Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
10.12.2013(czas nieokreślony)

Porozumienie o współpracy

AGH, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska
07.03.2014

Porozumienie o ustanowienie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego "ELMA-MAT Podkarpackie"

Politechnika Rzeszowska, Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świderku, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Nano Carbon, Bogumił Księżowski, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Warszawska
18.03.2014

Umowa przystąpienia nowego partnera do Klastra pod nazwą Klaster Linowy

AGH, Stowarzyszenie Liniarstwo Polskie, Politechnika Częstochowska, Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Polskie Liny sp. z o.o., Metalurgia SA, Gama Metal sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stalkomat" sp. z o.o., Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o., Zdzisław Konopka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Konopka Zdzisław "ELKON" Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urzadzeń Eletonicznych i Układów Automatyki, Kancelaria Radców Prawnych Korczyński & Grochalski sp. p.
15.04.2014 (czas nieokreślony)

Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności - Konsorcjum PIONIER

Politechnika Częstochowska , Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
01.11.2013 - 30.11.2015
POIG

Zabudowa ratowniczo-gaśnicza dla ciężkiego samochodu pożarniczego na podwoziu samochodu MAN TGM 18.340 4x4 BB

Germaz , Politechnika Wrocławska, Instytucja prowadząca - CI NOT
01.04.2011 - 30.06.2012

Badania analityczne i eksperymentalne oraz określenie cech konstrukcyjnych podzespołów i zespołów w innowacyjnych konstrukcjach remontowych wagonów towarowych

Germaz , Politechnika Śląska, DB Schenker Rail Polska S.A.
01.10.2013 - 30.09.2016

Opracowanie metodyki wykonania kształtek ceramicznych i wykonanie serii kształtek wg opracowanej metodyki

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Warszawska
17.01.2011 - 31.08.2011

Wykonanie struktur lekkich powierzchniowych środków naniesionych laserowo na podłoże ceramiczne

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
10.02.2011 - 15.03.2011

Wykonanie badań porównawczych jakości powierzchni środków barwnych zawierających jony fosforanowe naniesionych

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Warszawska
22.02.2011 - 15.03.2011

Wykonanie analizy mikrofotograficznej materiałów ceramicznych po aktywacji laserowej z wykorzystaniem systemów laserowych Nd:YAG

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
10.11.2011 - 20.12.2011

Umowa zawarta na realizację projektu pn. „Nowe cermentaliczne materiały kompozytowe do zastosowań w strefach instalacji pieców popielnych szczególnie narażonych na korozję”

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Śląska
12.03.2012 - 30.06.2015
Konkurs PBS

Opracowanie metodyki wykonania kształtek ceramicznych i wykonanie serii kształtek wg opracowanej metodyki

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Warszawska
17.01.2011 - 29.02.2012

Wykonanie badań struktur powierzchniowych środków naniesionych laserowo na podłoże ceramiczne

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
10.02.2011 - 15.03.2011

Wykonanie badań porównawczych jakości powierzchni środków barwnych zawierających jony fosforanowe naniesionych

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Warszawska
22.02.2011 - 15.03.2011

Wykonanie analizy mikrofotograficznej materiałów ceramicznych po aktywacji laserowej z wykorzystaniem systemów laserowych Nd:YAG

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
10.11.2011 - 20.12.2011

Wykonywanie badań laboratoryjnych przydatności do produkcji betonów komórkowych popiołów lotnych/ ich frakcji pochodzących ze spalania węgla brunatnego ze złoża konińskiego w klasycznych kotłach pyłowych w Elektrowniach Pątnów I i II

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, AGH
26.06.2012 - 22.10.2012

Umowa zawarta na realizację projektu pn. ”Innowacyjne szkliwa szklano krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, AGH, PWZPE ZAPEL Sanitec KOŁO
01.10.2012 - 30.11.2015
Konkurs PBS

Umowa zawarta na realizację projektu pn. „Innowacyjne cementy napowietrzające beton

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Śląska, OSiMB Kraków
01.12.2012 - 30.11.2015
Konkurs PBS

Wykonanie pracy badawczej pt.: Określenie struktury, gęstości, rozkładu powierzchniowego środków barwnych oraz występowania ewentualnych defektów powierzchniowych w dekoracji laserowej szkła

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
04.03.2013 - 31.05.2013

Umowa jest następstwem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu rozwojowego nr NR08-006-10-/2010 na podstawie decyzji ministra

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
19.07.2013 - 15.12.2013

Instrumentalna analiza warunków i efektów powierzchniowych utrwalania laserowego w automatycznym układzie nanoszenia środków barwnych na podłoża szklane

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
31.03.2014 - 30.06.2014

Wykonanie 128 szt. próbek SiC 50x50x6 mm i 128 szt. próbek SiC 50x50x8 mm

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, WAT
31.03.2014 - 15.04.2014

Umowa o współpracy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technologicznych w polskich przedsiębiorstwach, wynikających z potrzeby zwiększenia ich potencjału innowacyjnego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, PIAP
25.10.2011 - (czas nieokreślony)

Umowa zawarta w celu realizacji projektu pn. ”Biowęgiel dla środowiska naturalnego, rolnictwa i człowieka"

Politechnika Częstochowska, Instytut Agrofizyki, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, SGGW, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Uniwersytet Rolniczych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi I Energia PAN, Instytut Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Fluid Sp. z o.o., Fluid Środa Śląska Sp. z o.o., Top Farms " Głubczyce, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", POLTEGOR-INSTYTUT IGO, Tauron Wytwarzanie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Sylwester Gajewski, Eko Solar Sp. z o.o., Krzysztof Marycz, Politechnika Wrocławska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
08.10.2014
Program BIOSTRATEG

Zaawansowane techniki wytwarzania turbin napędowych

Politechnika Lubelska, AGH, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Wrocławska, Instytut Lotnictwa
01.12.2013 - 30.11.2018
INNOLOT/I/7/NCBR

Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej

Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska
01.12.2013 - 30.11.2018
INNOLOT/I/6/NCBR

Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych

Politechnika Lubelska, AGH
20.11.2012 - 31.08.2015
PBS1/A2/7/2012

Wóz Wsparcia Bezpośredniego - akronim „WWB”

OBRUM, WAT, WITPiS, PIT – RADWAR S.A.
23.12.2013 - 22.12.2018
Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 4/2013

Platforma średnia (klasa 800 kg) – akronim BPL 800kg

OBRUM, WAT, PIAP, WITPiS, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska
23.12.2013 - 22.08.2023
Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 4/2013

Nowy kołowy transporter opancerzony - akronim „Nowy KTO”

ROSOMAK SA, WITPiS, Huta Stalowa Wola, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., OBRUM
23.12.2014 - 22.07.2019
Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 4/2013

Dodatkowe modularne opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych – akronim „MODPANC”

Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Instytut Transportu Samochodowego, LUBAWA S.A., OBRUM
23.12.2013 - 23.06.2016
Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 4/2013

Wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd o napędzie hybrydowym – akronim „WIPH”

Politechnika Śląska, PIAP, OBRUM
01.01.2013 - 31.12.2015
Projekt realizowany w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych

System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu

OBRUM, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, SilSense Technologies Sp. z o.o.
01.01.2014 - 31.12.2016
Projekt realizowany w ramach pilotażowego konkursu „DEMONSTRATOR +”

Wirtualny symulator działań ochronnych Biura Ochrony Rządu – akronim „TACTICS”

Huta Stalowa Wola S.A., OBRUM, ROSOMAK SA, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA, WITPIS, Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA, WAT, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika Warszawska
2014 – 2017 w trakcie podpisywania umowy z NCBiR
Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 6/2014

Program Badań Stosowanych - WIPH Wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd o napędzie hybrydowym

PIAP, Politechnika Śląska
01.01.2013 - 31.08.2015
NCBiR

Na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Platforma średnia (klasa 800 kg)

PIAP, Politechnika Śląska
23.12.2013 - 22.08.2023
NCBiR

Program Badań Stosowanych - ROBREX Autonomia dla robotów ratowniczo-exploracyjnych

PIAP, Politechnika Poznańska
01.12.2012 - 30.11.2015
NCBiR

Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezzałogowych

PIAP, Politechnika Poznańska
23.09.2014

Na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa - Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych” (SFORA)

PIAP, Politechnika Wrocławska
28.12.2011 - 27.12.2014
NCBiR

Program Badań Stosowanych - ROBREX Autonomia dla robotów ratowniczo-exploracyjnych

PIAP, Politechnika Wrocławska
01.12.2012 - 30.11.2015
NCBiR

Program Badań Stosowanych - ULTRALAB Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na dokładność układu przetwarzania sygnału siły w wagach laboratoryjnych ultrawysokiej rozdzielczości

PIAP, Politechnika Warszawska
01.12.2012 - 30.04.2015
NCBiR

Na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa - Egzoszkielet kompatybilny z systemem przenoszenia Indywidualnych Systemów Walki TYTAN

PIAP, Politechnika Warszawska
20.12.2012 - 19.04.2016
NCBiR

GRAF-TECH - Grafenowe czujniki pola magnetycznego do zastosowń przemysłowych (GRAFMAG)

PIAP, Politechnika Warszawska
01.06.2013 - 31.05.2016
NCBiR

GRAF-TECH - Grafenowe pokrycia specjalnych kół zębatych i łożysk ślizgowych GRAPHTRIB

PIAP, Politechnika Warszawska
01.12.2012 - 30.11.2015
NCBiR

Program Badań Stosowanych - ROBREX Autonomia dla robotów ratowniczo-exploracyjnych

PIAP, Politechnika Warszawska
01.12.2012 - 30.11.2015
NCBiR

MICROHUMI "Wagosuszarka mikrofalowa do specjalistycznych pomiarów wilgotności"

PIAP, Politechnika Warszawska
01.10.2013 - 30.09.2016
NCBiR

Program Badań Stosowanych - SAT SERWIS System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji

PIAP, Politechnika Warszawska
01.09.2013 - 31.08.2016
NCBiR

Na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – Platforma średnia ( klasa 800 kg)

PIAP, Politechnika Warszawska
23.12.2013 - 22.08.2023
NCBiR

Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN

PIAP, Politechnika Warszawska
28.12.2011 - 27.12.2014
NCBiR

Na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa- Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych” (SFORA)

PIAP, WAT
28.12.2011 - 27.12.2014
NCBiR

Program Badań Stosowanych - "Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych"

PIAP, WAT
01.11.2013 - 31.10.2016
NCBiR

Na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa- Platforma średnia (klasa 800 kg)

PIAP, WAT
23.12.2013 - 22.08.2023
NCBiR

Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezzałogowych

PIAP, WAT, FLYTRONIC, Instytut Lotnictwa, WITPiS, Politechnika Gdańska
od 23.09.2014

Umowa konsorcjum - ProjektWND-DEM-1-325/00 KoPlatWysMob, pt.: „Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych”

SZCZĘŚNIAK, WITPiS, WAT
2014 - 2016
NCBiR

List Intencyjny dotyczący Współpracy przy Konstruowaniu Nowego Lekkiego Mobilnego Pojazdu Terenowego”, pomiędzy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. a Wydziałem Mechanicznym WAT - Opracowanie Nowego Lekkiego Mobilnego Pojazdu Terenowego

SZCZĘŚNIAK, WITPiS, WAT
2014 - 2016
Środki własne

Notice: Undefined offset: 4 in /pl/projekty_partner.php on line 254

Umowa usługi – Wykonanie badań środków bojowych i materiałów wybuchowych

WITU, WITI
10.04 -10.07.2014, 01.08 – 10.10.2014, 21.11 – 19.12.2014, 17.05 – 20.09.2013

Umowa usługi - Opracowanie Specyfikacji Technicznej na pozbawienie cech użytkowych 30 mm armaty typu Mk 44 BUSHMASTER

WITU, WZM
01.01.2014 - 11.02.2014

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Wykonanie prób wytrzymałościowych nadwozia samochodowego z użyciem materiału wybuchowego.

WITI, GERMAZ
20.03.2012 - 30.06.2012

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Badania kwalifikacyjne mostu towarzyszącego MG-20

OBRUM, WITI
20.03.2012 - 30.06.2012

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Badania okresowe próbek wyrobu Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20

OBRUM, WITI
22.05.2012 - 30.06.2012

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Opracowanie programu i metodyki badań kwalifikacyjnych prototypu MS-40 Mobilnego mostu składanego MLC 70/110 do pokonywania średnich przeszkód

OBRUM, WITI
08.04.2014 - 30.05.2014

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Pokrycie mostu pozornego MS-40 do pozoracji w zakresie widzialnym i radarowym

OBRUM, WITI
11.08.2014 - 15.12.2014

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Opracowanie wzorów malowania kamuflażowego mostu samochodowego MS-20 wraz z instrukcją

OBRUM, WITI
30.04.2011 - 30.06.2012

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Opracowanie wzorów wraz z instrukcją malowania kamuflażowego mostu MG-20

OBRUM, WITI
10.04.2012 - 30.03.2013

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Badania porównawcze właściwości radiolokacyjnych mostu samochodowego MS-40 i jego makiety

OBRUM, WITI
25.09.2013 - 30.09.2013

Zlecenie podmiotu gospodarczego - Wykonanie badań urządzenia KZS-122 w zakresie oceny zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowych na zgodność z przepisami i zasadami BHP, obowiązującymi obecnie w kraju oraz Wojsku Polskim

WITU, WITI
03.02.2014 - 28.02.2014

Usługa prawna - Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS

Kancelaria Radców Prawnych, WAT, Fabryka Broni Łucznik Sp. z o.o
2012 (czas nieokreślony)
FB Łucznik środki własne, NCBiR

Umowa zlecenia - Analiza skutków prawnych wynikających z Umowy o pracę B+R z dnia 5 grudnia 2005 roku z późn. zm. zawartej z MON – Kołowy transporter inżynieryjny kr. TUJA-K

Kancelaria Radców Prawnych, WITI
grudzień 2014 – styczeń 2015
WITI

Umowa usługi prawnej - Doradztwo prawne w zakresie współpracy z Rosomak S.A. - Symulator strzelań dla załogi KTO Rosomak, kr. SK-1

Kancelaria Radców Prawnych, OBRUM
grudzień 2014 – styczeń 2015

Wielozadaniowy pojazd wojsk specjalnych

Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych, GERMAZ
2014 – do nadal

Symulator SK-1 Pluton

Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych, GERMAZ
2014 – do nadal

Umowa konsorcjum - Realizacja projektu rozwojowego w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR pt: „Modelowanie właściwości powłok wielowarstwowych w aspekcie wybranych parametrów ich budowy wraz z weryfikacją technologiczną”

ITEE, Politechnika Warszawska; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
26.09.2012 - 31.10.2015

Porozumienie w sprawie odbywania stażu naukowego w Instytucie Technologii Eksploatacji- Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu

ITEE, Uniwersytet Śląski
15.11.2012

Współpraca w celu wykorzystania doświadczeń, potencjału i dorobku naukowego AGH oraz ITeE-PIB dla dalszych działań służących dobru stron

ITEE, AGH
21.02.2013

Współpraca w zakresie projektu wynalazczego pt: „Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze bezechowej”

ITEE, AGH
29.09.2013

Umowa podwykonawcza - Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych

AGH, Politechnika Rzeszowska
28.08.2013 - 30.11.2013

Umowa konsorcjum - "Opracowanie innowacyjnego układu odzysku energii z gazów wylotowych projektów napędzanych silnikami spalinowymi i układami hybrydowymi"

Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska
01.09.2012 - 31.08.2015

Umowa konsorcjum - "Kształtowanie proekologicznego systemu transportowego"

Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska
01.10.2012 - 30.09.2014

Umowa konsorcjum - Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny

Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
01.09.2014 31.08.2016

Umowa konsorcjum - Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska
01.05.2013 31.03.2016

Umowa konsorcjum - Zintegrowane technologie dla poprawy bilansu energetycznego oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w miejskich oczyszczalniach ścieków

Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska
01.08.2013 - 31.07.2016

Umowa konsorcjum - Abstraction Layer for Implementation of Extensions in Programmable Networks

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska
01.10.2012 - 30.09.2014

Umowa konsorcjum - Pierwszy polski autobus klasy MEGA z wieloosiowym napędem hybrydowym zasilanym gazowymi paliwami ekologicznymi

Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska
01.12.2012 - 31.07.2015

Umowa konsorcjum - Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji ultralekkich foteli do komunikacji zbiorowej spełniającej wymagania dyrektyw UE, regulaminów ONZ oraz Białej Księgi Amerykańskiej

AGH w Krakowie - Wydział Metali Nieżelaznych, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER Maciej Szymański, Politechnika Poznańska
01.01.2013 - 30.06.2015

Umowa konsorcjum - VISION Advanced Infrastructure for Research

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska
01.02.2011 - 31.01.2015

Umowa realizacyjna - Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych

WAT, WITPiS, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, PIAP
11.12.2011 - 27.12.2014
NCBiR

Umowa realizacyjna - Projekt rozwojowy do NSBiR "Dywizjonowany moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych - KRYL" nr CPW/40/2011

WITPiS, WITU , WAT
28.12.2011 - 27.12.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne

WAT, AGH
28.12.2011 - 27.06.2014
NCBiR

Umowa realizacyjna - Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych

WAT, WITPiS, WITU
28.12.2011 - 27.12.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - Wypracowanie nowoczesnej, trudnotopliwej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki

WAT, WITU
20.12.2012 - 19.06.2014
NCBiR

Umowa realizacyjna - System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową

WAT, Politechnika Warszawska
01.07.2012 - 30.06.2014
NCBiR

Umowa realizacyjna - Opracowanie systemu oceny strzelań do celów powietrznych

WAT, ITWL
18.12.2012 - 17.06.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce" obejmujący wybrane - najważniejsze obiekty/miejsca na poligonie

WAT, ITWL
19.12.2012 - 18.06.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - Mobilna, Trójwspółrzędna Stacja Radiolokacyjna Dalekiego zasięgu pracująca w paśmie S

WAT, Politechnika Warszawska, PHO
01.09.2012 - 31.08.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna – Zwiększenie efektywności energetycznej sprzężonych układów mechanicznych przez zastosowanie magnetoreologicznych elastomerów

WAT, Politechnika Warszawska,
01.09.2012 - 31.08.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna – Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych

WAT, Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska
01.10.2012 - 30.09.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna – Wielopikselowy detektor promieniowania THz zrealizowany z wykorzystaniem selektywnych tranzystorów MOS i jego zastosowanie w biologii, medycynie i systemach bezpieczeństwa

WAT, Politechnika Warszawska
01.11.2012 - 31.10.2015

Umowa realizacyjna – Innowacyjna technologia kształtowania właściwości eksploatacyjnych wałeczkowych łożysk tocznych z wykorzystaniem laserowego hartowania i teksturowania

WAT, Politechnika Warszawska
01.11.2012 - 31.10.2015

Umowa realizacyjna – Wykorzystanie nowych technologii inżynierii powierzchni i łożysk magnetycznych w budowie miniaturowego turbinowego silnika odrzutowego

WAT, Politechnika Warszawska
01.11.2012 - 31.10.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna – Fotelik samochodowy zwiększający bezpieczeństwo dziecka przewożonego w pojeździe, w czasie zderzenia bocznego

PIMOT, WAT
19.12.2012 - 18.12.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - Odrzutowe cele powietrzne z programowaną trasą lotu

WAT, Politechnika Warszawska, ITWL
19.12.2012 - 18.12.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - Opracowanie i wykonanie symulatora proceduralno-diagnostycznego przeciwlotniczego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej (Virtual Reality -VR) z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality - AR)

WAT, ITWL
19.12.2012 - 18.12.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach dla zestawu rakietowego OP krótkiego zasięgu (ZROP-KZ), kryptonim NAREW

Bumar Elektronika SA, WAT, Politechnika Warszawska
19.12.2012 - 18.12.2017
NCBiR

Umowa realizacyjna - Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego

PIMOT, WAT, Politechnika Warszawska
01.01.2013 - 31.05.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - Zastosowanie nakładek energochłonnych na prowadnice barier drogowych na łukach dróg

PIMOT, WAT
01.01.2013 - 31.12.2015
NCBiR

Umowa realizacyjna - System zmniejszający obciążenia dynamiczne działające na ciało dziecka przewożonego w pojeździe w czasie wypadku drogowego

PIMOT, WAT
01.06.2013 - 31.05.2016
NCBiR

Umowa realizacyjna - Nowe, zaawansowane materiały warstwowe Al.-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne

WAT, Politechnika Warszawska
01.11.2013 - 31.10.2016
NCBiR

Umowa realizacyjna - Wóz wsparcia bezpośredniego (WWB)

OBRUM, PHO, WAT
23.12.2013 - 22.12.2018
NCBiR

Umowa realizacyjna - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym

WAT, WITPiS, Politechnika Śląska
20.12.2013 - 19.12.2018
NCBiR

Umowa realizacyjna - Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych

WAT, WITU
23.12.2013 - 22.12.2016
NCBiR

Umowa realizacyjna - Nowe, zaawansowane materiały warstwowe Al.-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne

WAT, Politechnika Warszawska
01.11.2013 - 31.10.2016

Umowa realizacyjna - Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej zjawisko Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz jej zastosowanie do estymacji parametrów petrofizycznych skał łupkowych, terygenicznych i węglanowych z formacji naftowych Polski

WAT, Politechnika Warszawska, AGH
01.11.2013 - 31.10.2016
NCBiR

Impulsowe Działa Elektromagnetyczne

WAT, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska
30.12.2014 - 29.12.2021
NCBiR

Umowa realizacyjna - Radiostacja przewoźna

PIAP, WAT
01.11.2013 - 31.10.2016
NCBiR

Umowa realizacyjna - Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM

WAT, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, ITWL
30.12.2014 - 29.12.2020
NCBiR

Umowa realizacyjna - Opracowanie wytycznych do zaprojektowania indukcyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych i badań eksperymentalnych

WAT, Politechnika Warszawska, AGH
01.12.2014 - 30.11.2016
NCBiR

Program Zintegrowane Indywidualne Systemy Walki – Kryptonim „TYTAN”

WAT
01.07.2014 - 01.12.2017

Umowa realizacyjna – Nowy bojowy, pływający wóz piechoty

OBRUM, WITPiS, WAT, Politechnika Warszawska
24.10.2014 - 23.10.2019
NCBiR

Umowa realizacyjna – Rozwój innowacyjnej technologii cienkich taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al o wysokiej aktywności termokatalicznej w zakresie oczyszczania powietrza z substancji szkodliwych lub kontrolowanego rozkładu węglowodorów

WAT, Politechnika Warszawska
01.03.2015 - 28.02.2018
NCBiR

Naukowo-Technologiczna platforma wspólpracy "Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej - IUSER"

WAT, Politechnika Warszawska
10.10.2012 - trwa

Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezzałogowych. Głównym celem Platformy jest współpraca w wykorzystaniu potencjału intelektualnego i badawczego dla rozwoju i wdrożenia technologii bezzałogowych

PIAP, WAT, ILOT, ITWL, Politechnika Warszawska, Flytronic, Politechnika Poznańska, WITPiS
23.09.2014 trwa

Umowa konsorcjum - „Uniwersalna platforma mobilna (ROBotyczna) - UNIROB o cechach autonomicznych, do zabudowy modułowej”

WAT, WITU
18.08.2014 -trwa

Umowa konsorcjum - Wyprodukowanie i wdrożenie na potrzeby SZ aktywnego systemu obrony przed pociskami przeciwpancernymi - ASOB

WAT, WITU, PHO
05.06.2014 - trwa

Klaster - Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych

WAT, ILOT
12.11.2012 do nadal

Konsorcjum - Pozyskiwanie zamówień z MON na dostawę tzw. Rodziny Bezzałogowych Systemów Powietrznych (PSP), WAT przystępuje do konsorcjum

WAT, ILOT
25.09.2013 do nadal

Konsorcjum – Polskie technologie dla gazu łupkowego

WAT, Politechnika Warszawska, AGH
2013 Czas nieokreślony

Konsorcjum - Celem działalności konsorcjum jest utrzymanie i rozwój baz: BazTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych; BazTOL - portal zasobów sieciowych z zakresu nauk technicznych BAZ-TECH

AGH, Politechnika Lubelska, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, WAT
13.05.2014 - 12.05.2017

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne - "Polska Platforma Technologiczna Fotoniki" - cel: nawiązanie wspólpracy w obszarze fotoniki, pomiędzy twórcami i odbiorcami technologii, poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo - technicznych i rynkowych oraz komercjalizację opracowań

WAT, Politechnika Warszawska
27.02.2013 do nadal

Porozumienie - Współpraca w zakresie prowadzenia prac studialnych, badawczo rozwoj. oraz wdrożeniowych w dziedzinie systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa obywateli na potrzebny gospodarki narodowej w tym resortu obrony narodowej. Podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju studentów WAT

WAT WASKO,
17.03.2011 Na czas nieokreślony

Porozumienie - Prowadzenie wszechstronnej współpracy w zakresie działalności naukowo - badawczej dotyczącej badań i technik wytwórczych pojazdów specjalnych

OBRUM, WAT
16.04.2011 Na czas nieokreślony

Konsorcjum - "Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych"

ITAM, Politechnika Warszawska
01.10.2012 - 30.09.2015

"Mikrosensoryczna technologia pomiaru funkcji życiowych żołnierza - element indywidualnego systemu (MICROS)"

ILOT, ITAM
23.04.2013 - 22.04.2016
NCBiR

"Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasoud and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods"

ITAM, Politechnika Śląska
15.07.2013 - 14.07.2016
NCBiR


Klaster Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
ul. Konarskiego 18A, pokój 184, Gliwice 44-100,
tel.: +48 32 237 13 86, +48 32 237 16 46